JAMMER!

Dat u er voor kiest om geen lid meer te zijn van onze vereniging.


U kunt uw lidmaatschap opzeggen minimaal 4 week voor het einde van het verenigingsjaar, welke eindigt op 31 oktober. In dat geval eindigt uw lidmaatschap per einde van het lopende verenigingsjaar. Bij opzegging in het verenigingsjaar na 31 oktober loopt uw lidmaatschap door en eindigt deze aan het einde van het volgende verenigingsjaar.

Indien u onderstaand formulier invult, krijgt u binnen 2 weken een reactie van ons omtrent het beëindigen van uw lidmaatschap.