Privacy beleid

Hierbij willen wij u informeren over het gebruik van cookies en persoonsinformatie op deze website.

Dit beleid is van toepassing op elk contact met:

IJsvereniging EENRUM

p.a. Oosterstraat 17B

9967 RV EENRUM

In deze verklaring laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

  • alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
  • zorgvuldig beveiligen
  • u inzage bieden wanneer u hierom verzoekt
  • uw gegevens wijzigen of verwijderen wanneer u hierom verzoekt

Persoonsgegevens delen met derden

IJsvereniging EENRUM publiceert foto- en/of videobestanden op haar website van activiteiten van schaatsevenementen.

Leden die uit privacyoverwegingen bezwaar hebben tegen de publicatie van foto- en/of videobestanden kunnen dat kenbaar maken door een email te sturen naar info@ijsverenigingeenrum.nl

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een e-mail sturen of gebruik maken van het contactformulier op de website.

Verantwoordelijke voor gegevensverweking

Verantwoordelijke voor verwerking van gegevens: de secretaris te bereiken via de algemene contactgegevens of via het contactformulier op onze website.

Opslaan persoonsgegevens algemeen

Bij een bezoek aan deze website worden door ons geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Wanneer u een formulier, zoals een contactformulier, verstuurd worden de ingevulde gegevens via een e-mail bericht verzonden naar de beheerder van de website. Hierbij wordt naast de ingevulde gegevens ook de datum en tijd meegegeven.  De gegevens worden niet in een database opgeslagen. Gegevens via formulieren en andere e-mails die u verstuurd naar de eigenaar van de website kunnen lange tijd bewaard blijven. Wanneer u wilt dat uw gegevens verwijderd worden kunt u contact opnemen met de bovengenoemde verantwoordelijke voor gegevensverwerking wanneer al uw gegevens verwijderd zullen worden.

Beveiliging

Onze gehele website maakt gebruik van een SSL beveiliging waardoor het internetverkeer tussen u en onze website versleuteld wordt verstuurd. Hierdoor kan dit verkeer niet worden onderschept. Dit is vooral belangrijk bij formulieren waarbij u gegevens verstuurd. Deze gegevens worden dus beveiligd verzonden. Verder is de toegang tot bestanden die te maken hebben met de website en de bijbehorende gegevens beperkt tot enkele personen die deze nodig hebben om de website en informatie beschikbaar te stellen aan u als bezoeker.

Links naar andere website

Vanaf onze website zijn links geplaats naar andere websites. Wij zijn nadrukkelijk niet verantwoordelijk voor de inhoud en ervaringen die u heeft met websites waar wij links naartoe plaatsen en accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor deze websites.

Social Media

Wij maken voor de promotie van onze website gebruik van Social Media knop. (Facebook)  Deze knop word getoond door kleine stukjes code afkomstig van het betreffende social media netwerk. Deze kunnen mogelijk cookies plaatsen, wij hebben daarop geen invloed. Alle social media die wij gebruiken slaan gegevens mogelijk op in de Verenigde Staten en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma waardoor zij zich verplicht persoonsgegevens passend te beveiligen. Zij kunnen informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Privacy beleid van Facebook:

https://www.facebook.com/about/privacy/ (Facebook)

Dit beleid is vastgesteld door het bestuur van IJsvereniging EENRUM op de bestuursvergadering van DD: 05-10-2023 . Dit beleid kan op initiatief van het bestuur worden gewijzigd. Een wijziging krijgt pas effect als deze is goedgekeurd en vastgesteld in een bestuursvergadering.