De IJsvereniging te EENRUM is opgericht omstreeks 1910, onder de naam “IJsclub EENRUM”, maar bij het ontbreken van bescheiden van voor 1953 bestaat daarover geen zekerheid.
De IJsclub zorgde voor de begaanbaarheid van het ijs op het Eenrummer Maar en organiseerde wedstrijden. Zij was aangesloten bij de Noorder IJsbond, hetgeen de mogelijkheid bood om aan schaatsers kaarten te verkopen die zichtbaar moesten worden gedragen zodat ook in andere plaatsen kon worden gezien dat betaald was en dat dus geen vergoeding meer aan de baanvegers verschuldigd was.
Af en toe struikelde een schaatser over een rijshouten bezem van een baanveger en, hoe toevallig, het waren vrijwel altijd “zwartrijders”. zonder kaart die zoiets overkwam.

In 1933 werd een ijsbaan geopend aan het “Lijkwegje”, tegenwoordig de huidige Ds. Uilkenstraat genoemd. Eigenaar was de in 1929 opgerichte naamloze vennootschap N.V. Eenrumer IJsbaan. De ijsbaan was slecht onder water te krijgen en te houden. Op de baan stond een grote ijstent die gepacht werd door cafehouder Bakker.
Bakker zorgde ook voor de muziek op de baan. Er werden veel wedstijden verreden, met deelnemers uit de wijde omtrek.
Om publiek te trekken waren er soms verklede schaatsers. In 1945 werd de ijstent gebruikt voor het verzamelen van n.s.b-ers.
De ijsbaan werd aan de gemeente verkocht toen het sportpark werd aangelegd. De NV werd toen opgeheven. Na de opening van het sportpark in 1957 nam de IJsclub de exploitatie van de nieuwe ijsbaan op zich. In 1963 verscheen in de notulen voor het eerst de naam IJsvereniging Eenrum in plaats van IJsclub Eenrum. De vereniging is opnieuw aangegaan op 1 november 1967, waarbij is vermeld dat zij oorspronkelijk werd opgericht op 1 november 1930. Aan het jaarlijks opbouwen en afbreken van de ijstent kwam een einde toen in het seizoen 1982/1983 toestemming werd verkregen om achter op de baan een vaste ijstent, of eigenlijk een ijskeet te bouwen.

(Bron: Boek Eenrum (Ainrom nait van guster, mei 1999)